Sotsiaalse Innovatsiooni Võrgustik

0 Postitas - 1. august 2014 - Postitused, SI Võrgustik

Heateo Sihtasutus on koostöös Siseministeeriumiga kokku kutsunud sotsiaalse innovatsiooni võrgustiku, mille eesmärgiks on sotsiaalse innovatsiooni alase teadlikkuse tõstmine ning uuenduslike praktikate levitamine ja juurutamine.

Esimeseks tegevuseks on sotsiaalse innovatsiooni alase olulise kirjanduse koondamine ning heade näidete leidmine, et saada ülevaade, mis on välisriikides antud valdkonnas tehtud, millest on hea eeskuju võtta ja milliseid kogemusi laiemalt jagada. Paralleelselt on oluline kaardistada Eestis antud valdkonnaga toimuv, täpsemalt millised organisatsioonid on antud valdkonnaga seotud, mida on täpsemalt tehtud, mis on plaanid ja huvid. Analüüs peab andma vastuse, kuidas on sotsiaalne innovatsioon kajastatud ka erinevates arengukavades, strateegiates ja meetmetes. Samuti, kui palju seda valdkonda uuritakse ülikoolides ja uurimiskeskustes.

Erinevate professionaalide kaasamine võimaldab luua laiemat kõlapinda ning analüüsida sotsiaalse innovatsiooni olukorda tänases Eestis. Suuremaks eesmärgiks on jõuda sektorite ja valdkondade vahelise koostööni, mistõttu võiks tulevikus uuenduslike lahenduste otsimine olla juba ka osa kooliõppes.

Tänaseks on võrgustikul olnud üks kohtumine maikuus, kus osales 14 teemaga tegelevat inimest kümnest erinevast organisatsioonist. Avakohtumisel olid fookuses kolm teemat: loovate lahenduste leidmine, sotsiaalse innovatsiooni alase teadmise viimine avalikku sektorisse ning loodud lahenduste püsima jäämine.

Sotsiaalse innovatsiooni võrgustiku avakohtumisel osalesid:

Veiko Lember, Piret Tõnurist – Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut

Triin Vihalemm – Tartu Ülikooli sotsiaalsete praktikate ja sotsiaalse innovatsiooni uurimisrühm

Hille Hinsberg – Poliitikauuringute Keskus Praxis

Jaan Aps, Rasmus Pedanik – Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik

Maris Ojamuru, Merlin Sepp – Heateo SA

Aveli Ainsalu – Siseministeerium

Piret Potisepp – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Rait Kuuse – Sotsiaalministeerium

Agu Laius, Mari-Liis Dolenko – Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Kristina Mänd – Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit

Järgmine kohtumine toimub juba septembris, Tartus, kus võõrustajateks on Domus Dorpatensis, sotsiaalse ettevõtluse inkubaator SEIKU ning Tartu Ülikooli Sotsiaalsete praktikate ja sotsiaalse innovatsiooni uurimisrühm.

0 kommentaari

Kommenteeri


Kontakt: info@heategu.ee