Hea näide: Planet Employability

0 Postitas - 15. september 2014 - Näited, Rahvusvaheline

Mis on Planet Employability?

Üha enam räägitakse NEET-noortest (Not in Education, Employment, or Training), kes ei omanda haridust, ei tööta ega ka arenda oskusi tulevikus tööturul toimetulekuks. Tegemist on olulise ühiskondliku probleemiga, mis takistab nende noorte arengut ja võimet tulevikus kvaliteetset ja täisväärtuslikku elu elada.

Sealjuures on palju räägitud noortest inimestest, kes vajalike oskuste arendamise arvelt eelistavad aega „raisata“ video- ja online mängude peale. Planet Employability ühendab NEET-noorte probleemi ja online mängud, et välja arendada põnev ja innovaatiline õppimiskeskkond. See on projekt, mille raames soovitakse luua virtuaalne maailm, kus noored saaksid läbi videomängude mängimise arendada oma oskusi, et edaspidi tööturul konkurentsieelis saavutada. See on justkui uutmoodi õppimismeetod, mis arendab näiteks tiimitöö ja probleemide lahendamise oskusi, soodustab ettevõtlikkust, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alaseid teadmisi, keeleõpet ja teisi oskusi, mis aitavad noortel tööturul konkurentsieelise saavutada.

Mis on selles uuenduslikku?

Algatus hõlmab endas tõsise sotsiaalse probleemi lahendamist, kusjuures vahendina on kasutatud üha populaarsemat noorte ajaviitevõimalust – online mänge. Need kaks kokku pannes on võimalus tekitada noortele põnev ja kaasahaarav võimalus enda võimete arendamiseks. Algatus kasutab ära nüüdisaegseid infotehnoloogilisi võimalusi, et teha noortele oma elu alustamine lihtsamaks kui see on praegu.

Idee valiti käesoleva aasta Euroopa Sotsiaalse innovatsiooni võistlusel 30 parima hulka. Huvi korral tutvu Planet Employability’ga lühidas YouTube klipis siin või külasta nende kodulehekülge.

planet-employability-timothy-march-1-638

0 kommentaari


Kontakt: info@heategu.ee