Hea näide: Multi Company Mobility Centre

0 Postitas - 18. september 2014 - Näited, Rahvusvaheline

Mis on Multi Company Mobility Centre?

Väga palju sotsiaalse innovatsiooni kategooriasse kuuluvatest algatustest on pärit kolmandast sektorist. Samas tihti juhtub, et ka ärisektori ettevõtted annavad oma panuse ühiskonna probleemide lahendamisse. Nii on näiteks Belgia ettevõttega HazelHeartwood – juhtimiskonsultatsioonile pühendunud firma, mis usub, et inimeste kogemusi, talenti ja loovust saab (ja peab) kasutama heategudeks. HazelHeartwoodi eestvedamisel on algatatud põnev projekt Multi Company Mobility Centre (MC2), mille eesmärgiks on leevendada rahvastiku vananemise probleemi läbi töötajate oskuste ja teadmiste jagamise.

MC2 on platvorm ettevõtetele, mis aitab ajutiselt vahetada kogenud töötajaid. Selle tulemusena on vanematel töötajatel võimalus kasutada oma oskusi uues töökeskkonnas, mis aitab neid motiveerida pikemaajaliselt tööturule jääma. See pakub aga jätkusuutlikku lahendust vananeva rahvastikuga seotud sotsiaalsetele probleemidele.

Taoline kompetentside vahetamine annab tööandjatele võimaluse viia oma ettevõte kõrgema produktiivsuseni, kusjuures kogenud ja pikaajalisi töötajaid saab kasutada ajutise kestvusega projektides. Sealjuures on töötajatel võimalus saada lisatasu ja tunnustust, mis kaasneb oma oskuste realiseerimisega.

Mis on selles uuenduslikku?

Tegemist on algatusega, mis puudutab üha rohkem Euroopa ühiskondi vaevavat probleemi – rahvastiku vananemist. Seepärast on oluline kasvatada inimestes soovi võimalikult kaua tööturule jääda ja oma panust ettevõtte edusse anda. MC2 pakub meetodeid, kuidas suurendada kogenud ja vanemate inimeste (55+) motivatsiooni töötamiseks, mis hoiab neid kauem aktiivsetena ja aitab ennetada kompetentsi kasutuks jäämist ja hävimist.

Idee valiti käesoleva aasta Euroopa Sotsiaalse innovatsiooni võistlusel 30 parima hulka.Tegemist on algatusega, mis hõlmab endas mitmete ettevõtete koostööd. Hetkel on kaasatud sellised suured ettevõtted nagu KBC, SDWorx ja Business & Society, kes on andnud suure panuse MC2 väljatöötamisse.

Slide2-300x225

0 kommentaari


Kontakt: info@heategu.ee