Imed jääkidest, Linnafarm ja Voidstarter – mis on neis ühist?

0 Postitas - 1. august 2014 - Postitused

Eesti on kummaline maa. Oleme Euroopa Liidu pailapsed –  viisakas eelarve, hea ettevõtluskeskkond, oleme säästlikud ja tehnoloogiateadlikud, ühenduste tegevuskeskkond on soodne ja inimestel on võimalused ennast teostada. Kõik vajalikud seadused on ka justkui vastu võetud –  soolise võrdõiguslikkuse seadus, võrdse kohtlemise seadus, töölepingu seadus, lastekaitseseadus ja ka põhiseadus, mis näitavad meid heast küljest. Ometi elame me maailmas, mis muutub ning muutustega peavad kaasas käima ka teenused, mida inimestele pakutakse. Siinkohal tuleb mängu uus moesõna – sotsiaalne innovatsioon.

Sotsiaalne innovatsioon on lahendus ühiskondlikele probleemidele, mis on loomingulised ning loovad uusi väärtusi, millel on pikaajaline mõju ja mis tõstavad inimeste heaolu.

Innovatsiooni suurim väärtus on stagneerumisest hoidumine, pidevalt millegi uue ja parema otsimine ja loomine. Kuigi meil on Eestis ka täna mitmeid häid sotsiaalse innovatsiooni näiteid, tahaksin pakkuda inspiratsiooni sotsiaalse innovatsiooni projektidega, millega olen kokku puutunud olles Euroopa Liidu sotsiaalse innovatsiooni konkursi žüriis.

Sellel aastal osales 1254 ideed, mis kõik olid suunatud noorte tööpuuduse vähendamisele. Esitatud 1254 idee seas olid enim esindatud projektid Itaaliast, Inglismaalt ja Rumeeniast. Eestist tuli võistlusele 6 projekti, millest kahjuks ükski 30 poolfinalisti hulka ei pääsenud. Sellest on muidugi väga kahju, mistõttu loodan, et Sotsiaalse Innovatsiooni Eesti konkurss oskab järgmiseks aastaks suunata õiged ideed ka sellele võistlusele. Eelmisel aastal pääses Eestist poolfinaali ETNA ja mikrokrediit maanaistele.

Tahaksin esile tuua kolm selle aastast võitjat, kellelt on nii mõndagi õppida.

  1. Itaalia projekt Imed jääkidest ehk “From waste to wow!”, mis taaskasutab kergelt viga saanud materjale, mida Itaalia tippmoetegijad enam kasutada ei saa. Jääkidest valmistatakse piiratud koguses oma lahendusi, mida hiljem müüakse tunnustatud riidepoodides. Toodete valmistajateks on naised, kellel ei ole elus seni väga hästi läinud. Antud projekti üheks tugevuseks on kindlasti mitmekülgsus. Üheltpoolt pakutakse nendele naistele tööd, kellele seni oli tööleidmisega raskusi ning teiselt tehakse vähese kuluga säästlikest materjalidest uusi kasutatavaid omanäolisi esemeid. Tulenevalt sellest võib pidada projekti “Imed jääkidest” väga jätkusuutlikuks, sest suurtelt brändidelt tulenevad kangajäägid vajavad kasutust ka tulevikus.
  2. Belgias loodud programm Linnafarm ehk “Urban Farm Lease”, mis võimaldab linnas edendada maaviljelust, luues katustele ja kasutamata maa-aladele väikesed farme, kus saaks tööd ligi 6000 noort. See algatus keskendub väga tugevalt noorte tööpuuduse probleemile, sest antud ettevõtmise raames saaks luua väga erinevaid töökohti, mis leevendaksid oluliselt noorte tööpuudust Belgias. Ametid varieeruvad pakendajatest kuni transporditöölisteni. Projekti lisaväärtuseks on meeskonnatöö arendamine ning praktilise tööoskuse saamine.
  3. Iirimaa jõudis tippu sellel aastal projektiga Voidstarter, mille eesmärgiks on värskendada mahajäetud kortermajad Dublinis selliseks, et töötud noored saaksid neid korrastades tööd ja hiljem korda tehtud majades alustada oma ettevõtteid. Nagu eelneva kahe projekti puhul, on ka Voidstarter äärmiselt mitmekülgne – lagunevad majad tehakse kasutuskõlblikuks, noored saavad tööd ning ruumid, milles oleks hea alustada ettevõtlusega.

Miks just nemad? Mis teeb neid innovaatilisteks? Need projektid on leidnud uuendusliku, loodetavasti kestliku, paljundatava ning koosloomel põhineva lähenemise ja lahenduse ühele tõsisele ühiskondlikule väljakutsele – tööpuudusele. Samas iseloomustab kõiki kolme projekti mitmekülgsus – ei jääda vaid ühe probleemi lahendamise keskseks vaid mõeldakse laiemalt ning suuremalt. Nad ei jäänud ootama, et keegi nende eest või neile lahendusi pakub, vaid ettevõtlike ja võimalusi hoomavate inimestena leidsid need ise.

Vaadates ideid, mis konkursile esitati näeme, kui leidlikke ja põnevaid lahendusi inimesed pakuvad nii endale kui ka teistele oma vajaduste ja ühiskondlikke probleemide paremaks lahendamiseks. Mõned on väikesed ja puudutavad piiratud kasusaajate ringi (nt autistid), teised jälle suuremad. Mõni idee on sündinud paari tunniga kellegi garaažis, teise kallal on aastaid vaeva nähtud; suurem osa on sündinud koosloome, uudishimu ja pühendumuse tulemusena. Enim hämmastab mind, kui lihtsad ja kasutajasõbralikud nad on. Tundub et igaüks oleks võinud mingil hetkel just selliste lahenduste peal tulla.

Soovitan inspiratsiooni saamiseks kindlasti külastada ka Euroopa Sotsiaalse Innovatsiooni konkursi kodulehte: http://socialinnovationcompetition.eu

Kristina Mänd

Allikad:

„Sotsiaalse innovatsiooni võistlus tõi lahendused tööpuuduse leevendamiseks. Mida sina lahendada tahaks?“ EMSLi uudiskirjas 30.05.2014

„Sotsiaalne innovatsioon: kas moesõna või tegelik panus ühiskonda?“ Praxise  Mõttehommiku ajaveebis 28.10.2013

„Kodanikuühendused loovad sotsiaalset innovatsiooni“ Praxise  Mõttehommiku ajaveebis 19.11.2012

0 kommentaari

Kommenteeri


Kontakt: info@heategu.ee