Autorid

heidi paabort2Heidi Paabort
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus tegevjuht ja projektijuht

heidi.paabort@ank.ee

Blogis ilmunud:
Mitte mida, vaid kuidas

 

jaan

Jaan Aps
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liige, Stories for impact blogi eestvedaja

jaan@sev.ee

Blogis ilmunud:
Ühismõju – maailmamuutmise DNA

 

kristina

Kristina Mänd
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu arenguprogrammi juht, Euroopa Komisjoni Sotsiaalse Innovatsiooni konkursi žürii liige

kristina@ngo.ee

Blogis ilmunud:
Imed jääkidest, Linnafarm ja Voidstarter – mis on neis ühist?

 

margit

Margit Keller
Tartu Ülikooli Sotsiaal- ja haridusteaduskonna sotsiaalse kommunikatsiooni vanemteadur, Sotsiaalsete praktikate ja sotsiaalse innovatsiooni uurimisrühma liige

margit.keller@ut.ee

Blogis ilmunud:
Sotsiaalne innovatsioon loob uusi normaalsusi

 

merlinMerlin Sepp
Heateo Sihtasutuse sotsiaalse innovatsiooni suunajuht

merlin@heategu.ee

Blogis ilmunud:
Sotsiaalse innovatsiooni edendamisest Eestis

 

rasmusRasmus Pedanik
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liige, Ökomeedia juhatuse liige, Sotsiaalsete praktikate ja sotsiaalse innovatsiooni uurimisrühma liige

rasmus@sev.ee

Blogis ilmunud:
Sotsiaalne innovatsioon – milleks ja kellele?

 

triin

Triin Vihalemm
Tartu Ülikooli Sotsiaal- ja haridusteaduskonna kommunikatsiooniuuringute professor, Sotsiaalsete praktikate ja sotsiaalse innovatsiooni uurimisrühma liige

triin.vihalemm@ut.ee

Blogis ilmunud:
Sotsiaalne innovatsioon loob uusi normaalsusi

 


Kontakt: info@heategu.ee